Trauma Healing

 

De biologie van Trauma verwerking

“Voor een getraumatiseerde persoon betekent de reis naar een vitaal, spontaan leven meer dan het verlichten van symptomen, het betekent transformatie. Als we een trauma succesvol herzien, vindt er een fundamentele verschuiving plaats in ons wezen. ”  P.A. Levine.

Als Zoals P.A. Levine mooi en uitgebreid beschrijft in zijn boek “De tijger ontwaakt” over trauma verwerking, heeft elk trauma een hele grote biologische component. In feite zegt hij dat trauma een onafgemaakte fysiologische reactie is op een schokkende ervaring. De ontlading van de opgeroepen energie in het lichaam, om de bedreigende gebeurtenis het hoofd te bieden, vindt niet plaats en blijft in het lichaam opgeslagen en kan symptomen veroorzaken.

Wat we kunnen leren van dieren

Wanneer dieren met een bedreigende situatie worden geconfronteerd gaan ze óf vechten/vluchten óf bevriezen. In de eerste 2 gevallen wordt de opgeroepen energie(adrenaline) gebruikt voor het vechten of vluchten. In het derde geval, bij het bevriezen, wordt de opgeroepen energie, wanneer het gevaar geweken is, ontladen door trillen, schudden of iets dergelijks. Wanneer wij bevriezen in een overweldigende situatie vindt die ontlading na afloop vaak niet plaats (huilen, trillen, schreeuwen), deze energie wordt ergens verankerd in het lichaam en wacht op een goed moment om alsnog ontladen te worden.

Waarom wij niet ontladen?

  • Soms blijft de situatie voor langere tijd onveilig, en ontladen doen we alleen als het gevaar geweken is, zo niet dan blijven we uiterst alert of in bevroren toestand.
  • Soms worden we ontmoedigd om onze natuurlijke reacties vrijbaan te geven, hevig huilen, schokken en trillen zijn ideale ontlaadmechanismen waar onze omgeving zich echter vaak geen raad mee weet en ingrijpt i.p.v. het natuurlijke proces zijn gang te laten gaan. Met als gevolg dat een deel van de energie in de persoon blijft opgeslagen.

Cranio en trauma verwerking

Cranio-sacraal therapie kent een aantal technieken om een cliënt vrij snel in een diepere laag van bewustzijn te laten zakken waar we contact kunnen maken met herinneringen waar we in ons dagelijks bewustzijn niet 123 bij kunnen. Voor trauma verwerking zijn een aantal ingrediënten essentieel, namelijk dat de cliënt zich helemaal veilig voelt en dat de opgeroepen energie/herinnering hanteerbaar blijft en stukje bij beetje ontladen kan worden. Mijns inziens is het herbeleven van de traumatische ervaring alleen interessant om onafgemaakte processen alsnog af te ronden, dit keer niet in de rol van slachtoffer maar op eigen kracht.

Transformatie 

Het loslaten van oude overtuigingen en celherinnering in het lichaam vrijmaken. De bedreigende situatie die het trauma heeft opgeroepen is voorbij en de negatieve energie die is vastgezet (traumasymptomen), kan vrijgegeven worden; dat betekent dat er ruimte komt voor meer levenskracht en meer diepte en meer vrijheid.

“De ware ontdekkingsreis bestaat niet uit het zoeken van nieuwe vergezichten, maar uit het krijgen van nieuwe ogen”      Proust