Hersenschudding

Een hersenschudding werkt direct beperkend op het
cranio-sacrale systeem, het veroorzaakt klachten als hoofdpijn, concentratie problemen, verwardheid, en overgevoeligheid voor prikkels. Door cranio-sacraal therapie kunnen deze beperkingen worden opgeheven met als gevolg dat de klachten sterk verminderen of verdwijnen. 

Cranio-sacraal therapie bij hersenschudding
Naast het mechanische effect van een hersenschudding op de schedel veroorzaakt een ongeluk emotionele stress. Het ontladen van de stress die in het lichaam is opgeslagen is essentieel voor het herstel en het terugvinden van emotionele balans.
De directe impact op het hoofd bij een hersenschudding kan verschuiving van de botjes van de schedel veroorzaken, de natuurlijke bewegelijkheid van de botjes ten opzichte van elkaar wordt beperkt en dat heeft een effect op het functioneren van de hersenen.

Cranio-sacraal therapie, heeft een regulerende invloed op het overprikkelde zenuwstelsel. Wanneer het zenuwstelsel tot rust komt kan de stress die in het lichaam opgeslagen is wegvloeien.
Schedelbotjes die verschoven zijn en klem zitten kunnen d.m.v. cranio-sacraal therapie hun natuurlijke plek en bewegelijkheid terug krijgen.
Wanneer de beperkingen rond het cranio-sacrale systeem worden opgeheven  zullen de hersenschudding klachten afnemen of geheel verdwijnen.

Wat is een hersenschudding?
Een hersenschudding is een licht gestoorde hersenwerking ten gevolge van mechanisch geweld, direct of indirect op de schedel inwerkend, zonder dat de hersenen zelf waarneembaar letsel hebben opgelopen.

Tot de verschijnselen van een hersenschudding behoren: 
een tijdelijk bewustzijnsverlies (niet langer dan 15 minuten),
geheugen verlies omtrent het gebeurde
hoofdpijn
duizeligheid
wazig zien
overgevoeligheid voor licht en geluid
misselijkheid en braken
verwardheid
vermoeidheid en concentratie problemen.