Het cranio-sacrale systeem

De term cranio-sacraal is ontleend aan het cranium (schedel) en het sacrum (heiligbeen) waartussen zich het cranio-sacrale systeem bevindt.

Het cranio-sacrale systeem bestaat uit: de hersenen, het ruggenmerg, de vloeistoffen die daar omheen stromen en de vliezen die dit alles omgeven. De botten van  de schedel en de wervelkolom zorgen ervoor dat dit essentiële systeem goed beschermd wordt. De hersenen en het ruggenmerg samen vormen het centrale zenuwstelsel.

CranioSacraal-Systeem

De hersen-en ruggenmergvloeistof wordt voortdurend aangemaakt en afgevoerd, dit gebeurt niet op precies het zelfde moment, bij de aanmaak zet het hele systeem een beetje uit en krimpt bij de afvoer vervolgens weer in. Deze beweging is voelbaar over het hele lichaam als een ritme, ‘het cranio-sacrale ritme’. Als dit systeem goed functioneert heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de werking van de hersenen en de zenuwen.

Het buitenste vlies van het cranio-sacrale systeem staat direct in verbinding met het bindweefsel. Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel.
Het cranio-sacrale ritme kan verstoord en het bindweefsel beperkt worden in bewegelijkheid door traumatische gebeurtenissen zoals, geboorte, bevalling, operaties, ongelukken, infecties, en door onverwerkte emoties en allerlei vormen van stress. Met zeer uiteenlopende klachten tot gevolg.

Aan het ritme kan de cranio-sacraal therapeut voelen waar er blokkades/restricties in het lichaam aanwezig zijn.
Specifieke technieken in combinatie met het zelfgenezend vermogen van de cliënt zorgen ervoor dat de doorstroming van het cranio-sacrale systeem optimaal beïnvloed wordt en de restricties in het bindweefsel afnemen. Daardoor zullen de klachten verminderen of verdwijnen.

Bij cranio-sacraal therapie is de aandacht gericht op de hele mens. Tijdens de behandeling wordt er niet alleen aandacht geschonken aan de klachten maar juist aan de mogelijke oorzaak daarvan.